VIRTUAL LASS  Polcolland
œniada z bia³ym, 33 cm

foto: 9 lat

pedigree/rodowód
Zwyc. BLACK JACK Polcolland Kamajakin VACUUM BLACK BIT of A MISCHIEF at BECKWITH
Ch. GILLI z Dablovy Studanky
M³.Ch.PL  ANGEL MELODY Polcolland Ch. Zarvo's XARO IN GOLD
Ch.PL St.Toroje's KIA
M³.Ch.PL ANGEL MELODY  Polcolland Ch.PL Zarvo's XARO IN GOLD Ch. Zarvo's GAY GANDER
Ch. Zarvo's EXCLUSIVE PEARL
Ch.PL St.Toroje's KIA - (DK) St.Toroje's LITTLE BOY
JEANNET